De samenwerking tussen cardiologie en kunst brengt een completer, meer holistisch beeld van het medisch onderzoeksveld. Er is een overtuiging dat de synergie een bijdrage kan leveren om het wetenschappelijk onderwerp dichter bij de mensen te brengen.
 • Leonardo da Vinci
  Studie van het hart
  Rond 1508 ontleedde Leonardo da Vinci veelvuldig het mensenhart. Zijn nieuwsgierigheid hoe het menselijk lichaam in elkaar zat was enorm. Zo ook het hart was voor hem een grote inspiratiebron. Hij weerlegde daarmee enkele theorieën van Claudius Galenus (129 - 199), een Grieks/Romeinse arts.
  Leonardo zocht in zijn onderzoeken relaties tussen uiteenlopende onderwerpen. Zo verbond hij het systeem van het hart met het irrigatiesysteem.
 • The Temple
  Hilma af Klint
  In ieder project is de inspiratie van de Zweedse kunstenares Hilma af Klint (1862 - 1944) wel zichtbaar. Voor mij is Hilma af Klint een belangrijke leermeester.
  De kracht van kunst zit hem in het herkennen van je drijfveer. Vanwaaruit volgen logische antwoorden.
 • Patiëntenzorg
  Visuele communicatie
  Daar waar de medisch fysieke zorg stopt voor de arts, begint vaak de verwerking en acceptie bij de patiënt. De communicatie tijdens en ná de zorg tussen beiden is van structureel belang voor deze verwerking en acceptatie. Soms kan een hartpatiënt niet meer behandeld worden, maar door de wijze van acceptatie van de ziekte kan er wel een draagbaar leven zijn.
 • Ib
  Hart in het hiëroglief
  De vorm van het hart in het oude Egypte is 'de stoel' van de emotie, de gedachte, de wil en de intentie. Al deze gevoelswaarden lijken in ons huidige Westerse maatschappij bijna 'vies' om te gebruiken in het cardiologisch jargon. Echter de behoefte van de patiënt is om juist wel over zijn gevoelens te praten bij de arts. Via kunst is deze vorm van communicatie een welkome gast.
 • Visueel proces
  Vierkantjes en bolletjes
  Resultaten van het cardiologische onderzoek 'De Wormstudie' van Rachel ter Bekke, MUMC, verschijnen vaak in inspirerend uitziende grafieken. Vierkantjes en bolletjes die al dansend informatie geven. Voor de cardioloog is dat medische informatie, voor de kunstenaar een visuele dans als aanzet voor de volgende schets.
 • Een patiënten-ervaring
 • Aards begin
  Terug naar de oorsprong
  Genealoog Funs Patelski onderzoekt waar en wanneer de mutatie van het gen plaatsvindt, dat verantwoordelijk is voor een hartafwijking. Deze gekoppelde stamboom aan de Wormstudie van MUMC, gaat terug tot rond 1500 in de omgeving van Waubach langs het grensriviertje de Worm. Samen met cardiologe Rachel ter Bekke bezoeken we deze plek en scheppen we aarde als symbool voor deze plek en deze historie.
 • Passie
  Passie van de cardioloog
  Wanneer kunst en wetenschap zoeken naar raakvlakken, is al snel duidelijk dat de eerste kennislaag afgepeld moet worden. Daaronder ligt de laag waar passie begint. Daar ligt de verstaanbare communicatielaag tussen kunstenaar én cardioloog. Bovenop een geschilderde onderlaag schrijft Rachel ter Bekke (cardioloog) waarom ze voor dit vak gekozen heeft, welke uitdaging er voor haar ligt ten aanzien van de patiënt en welke verbindingen ze nog meer wil leggen.
 • Genealogie
  Op zoek naar de founder
  De geschiedenis vertelt veel. Feiten zijn nodig om inzicht te krijgen wie met de mutatie geboren is en wanneer dit plaatsvond. De impact van deze founder is enorm, groeit uit tot wel duizend(en) mensen anno 2019.... Ieder bolletje (vrouwen) en ieder vierkantje (mannen) is een mensenleven, verbonden aan deze familietak. Een bolletje en een vierkantje.... Hoe plat kunnen we de mensheid slaan? Maar hoe duidelijk is ook deze stamboom....?
 • Bank (DE)
  Expeditie naar grensdorp Bank
  Daar waar het grensriviertje de Worm in Zuid-Limburg langs Duitsland de oude Romeinse weg kruist, is vroeger een komen en gaan geweest van handelaren, reizigers en boeren. Het genealogisch onderzoek verwijst naar de voorouders die een kind kregen met een genfoutje op plotse hartdood, waaruit blijkt dat er een duidelijke link is naar Waubach (NL) en Bank (DE). Hier samen rondlopen, levert een connectie met deze plaatsen op en daarbij een connectie naar de patiënten toe.
 • Time of Rose
  Een proces is tijdloos
  'Tijd' is een filosofisch begrip waarbij eenieder het zal omschrijven aangepast aan de situatie op dat moment. Zodra je een proces ingaat waarbij je samenwerkt en dit proces ook het doel is, dan is 'Tijd' een belangrijk ingrediënt. "Ik krijg deze roos van een dierbaar iemand. Ik laat hem zinken in water en daar ligt het op de bodem van de vaas. Ik kijk elke dag naar zijn schoonheid. Het verkleurt, het vervormt. En het blijft mooi."
 • Vervagen
  HeArt-Project is een samenwerkingsproject tussen cardiologie, kunst, genealogie en genetica. Daarbij zie ik een nieuwe vorm van samenleving. Mijn kennis verbind ik met de ander, en de ander weer met de volgende. De denkbeeldige lijnen die de samenwerking verduidelijken zijn niet zomaar lijnen, ze vervagen de grenzen en de hokjes waarin we leven. Het wordt hiermee een nieuwe 'landkaart', een circulaire atlas.
 • Carim Award 2019
  Kunst versterkt.
  Het juryrapport vermeldt: "...ter Bekke's proefschrift is zeer gekwalificeerd in opzet, in onderzoek en in resultaten, maar zeker ook gekwalificeerd door het onderzoek te plaatsen buiten de wetenschappelijke paden, ter bevordering voor het maatschappelijke belang. Daarvoor heeft ze samengewerkt met de kunst..."